ThS. Nguyễn Lâm Ngọc Vi

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Email: vinln1@hiu.vn

Học vấn


 • Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Đại học Công nghệ TPHCM, Việt Nam (2017-2019)
 • Cử nhân Quản trị kinh doanh du lịch, Đại học Công nghiệp TPHCM, Việt Nam (2011-2015)

Nghề nghiệp


 • Giảng viên Ngành Du lịch, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2020 – Nay)
 • Giảng viên Khoa Thương mại – Du lịch, Đại học Công nghiệp TPHCM, (2017-2019)
 • Giảng viên Khoa Kinh tế, Đại học Công nghệ Đồng Nai (Việt Nam), (2015-2017)

Nghiên cứu


 • Hành vi người tiêu dùng, thái độ hành vi, ý định lựa chọn, quyết định lựa chọn.
 • Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Giảng dạy


 • Đại học: Bartender & Wine, Alcoholic Studies, Food & Beverage Management

Sở thích


 • Tìm hiểu các nền văn hoá đa quốc gia

Công bố


Tạp chí:

 • H.V. Nguyen, V.N.L. Nguyen. 2018. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn ẩm thực địa phương của khách du lịch tại huyện Phú Quốc, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 27 (673), 129-133.

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172