Ths. Nguyễn Văn Khoa

Ths. Nguyễn Văn Khoa

Thông tin chung


 • Đơn vị: Khoa Y, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: 120 Hòa Bình, Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
 • Chức vụ: Giảng Viên
 • Email: khoanv@hiu.vn

Môn giảng dạy


 • Sinh học

Học vấn


 • Thạc sỹ; Chuyên ngành: Khoa học thực vật, Trường Đại học Mahidol, Thái Lan
 • Đại học; Chuyên ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm công tác


 • 2019 đến nay: Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nghiên cứu

Kinh nghiệm giảng dạy

 • Đại học:

Xuất bản khoa học


 • Elicitation of Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees suspension culture for andrographolide and its derivatives production. XIX International Botanical Congress 2017.
 • Effect of methyl jasmonate on growth and triterpenoid production of diploid and tetraploid Centella asiatica (L.) Urb. hairy root cultures. Scientific Reports 2019
 • In vitro propagation of Oncidium sp. by protocorm-like-body culture techniques. 2021 Virtual World Orchid Conference

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172