ThS. Phan Minh Trí

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Email: tripm@hiu.vn

Học vấn


 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – chuyên môn kế toán quản trị, Đại học Houston-Victoria, Hoa Kỳ, (2003-2004)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM, Việt Nam, (1997-2001)

Nghề nghiệp


 • Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2012 – Nay)
 • Trợ lý Tổng Giám Đốc – Công ty cổ phần Đô thị Du Lịch Cần Giờ, (2011-2015)
 • Giảng viên khoa Quốc tế, Đại học Công nghiệp TPHCM, (2011-2013)
 • Chuyên viên đầu tư cao cấp – Quỹ đầu tư Indochina Capital, (2007-2011)

Nghiên cứu


 • Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp bất động sản
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp

Giảng dạy


 • Đại học: Lý thuyết tài chinh tiền tệ, Thiết lập đầu tư dự án, Marketing căn bản, Tiền tệ và ngân hàng, Lý thuyết tài chinh tiền tệ bổ sung kiến thức thi cao học

Sở thích


 • Judo

Công bố


Tạp chí:

 • Phan Minh Trí, Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên HSX. Tạp chí Tài Chính, 2-2018
 • Phan Minh Trí, Một số nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoan Thành phố Hồ Chí Minh (HSX). Tạp chí Công Thương, 6-2019
 • Phan Minh Trí, Tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp của các công ty bất động sản niêm yết trên HSX. Tạp chí Kinh Tế Dự Báo, 5-2020

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172