ThS. Thái Hoàng Quốc

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Email: quocth@hiu.vn

Học vấn


 • Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM, Việt Nam (2019-Nay)
 • Thạc sĩ Khoa học Lãnh đạo, Đại học Northeastern, Mỹ (2016-2018)
 • Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM, Việt Nam (2011-2015)

Nghề nghiệp


 • Giảng viên Ngành Du lịch, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2019 – Nay)
 • Chuyên viên phòng truyền thông, Đại học Quốc tế Miền đông, (2019)
 • Trợ giảng môn Quantitative Methods for Business, Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM, (2014)

Nghiên cứu


 • Quá trình lãnh đạo, khả năng lãnh đạo, vai trò của nhà lãnh đạo và quản lý, ảnh hưởng của quá trình lãnh đạo đến tổ chức.
 • Hiệu suất tổ chức, hiêu suất nguồn nhân lực, môi trường doanh nghiệp.
 • Khởi nghiệp.

Giảng dạy


 • Đại học: Quản trị học, Kỹ năng lãnh đạo, Quản lý nguồn nhân lực,…

Sở thích


 • Esport

Công bố


Tạp chí:

 • Phuong, N. N. D., Khuong, M. N., Quoc, T. H., & Dong, L. N. T. (2018). Ethical Leadership, Organizational Justice and Supporting Environment on Employee Engagement: Empirical Evidences for Public Policy Implications. 第 14 回 國際統合學術大會, 133.
 • Khuong, M. N., & Quoc, T. H. (2016). The effects of organizational justice and ethical leadership on employee performance in Binh Duong’s Industrial Parks, Vietnam. Journal of Economics, Business and Management, 4(4), 327-333.

Hội thảo:

 • Phuong, N. N. D., Khuong, M. N., Quoc, T. H., & Dong, L. N. T.: Ethical Leadership, Organizational Justice and Supporting Environment on Employee Engagement: Empirical Evidences for Public Policy Implications. In proceedings of 2018 International Conference of Business and Economics. ISBN 978-981-10-4360-4. Korea Distribution Science Association (June 2018).
 • Khuong, M. N., & Quoc, T. H.: The Effects of Organizational Justice and Ethical Leadership on Employee Performance in Binh Duong’s Industrial Parks, Vietnam. In proceedings of 3rd International Conference on Economics and Business Administration – ICEBA 2016. January 26-27, 2016, Pattaya, Thailand: (January 2016)

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172