ThS. Trương Thị Xuân Đào

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Email: daottx@hiu.vn

Học vấn


 • Thạc sỹ QTKD, Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam (2014-2016)
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học KHXH&NV TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM, Việt Nam (2014-2016)
 • Cử nhân QTKD, Đại học Bình Dương, Việt Nam (2007-2011)
 • Trung cấp Hướng dẫn viên du lịch, Trường Trung cấp Nghiệp vụ Du lịch & Khách sạn TP.HCM (1997-1999)

Nghề nghiệp


 • Giảng viên Ngành Du lịch, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2016 – Nay)
 • Phó Khoa Khách sạn-Nhà hàng trường Trung cấp Tin học-Kinh tế Saigon (2012-2014)
 • Giáo viên Khoa Khách sạn-Nhà hàng trường Trung cấp Tin học-Kinh tế Saigon (2005-2012)
 • Giám sát Bộ phận buồng khách sạn Tân Hoàng Ngọc (2004)
 • Hướng dẫn viên tự do (2001)

Nghiên cứu


 • Lĩnh vực Du lịch
 • Lĩnh vực Quản trị

Giảng dạy


 • Đại học: Quản trị nhà hàng, Quản trị lưu trú, Nghiệp vụ khách sạn

Công bố


Tạp chí:

 • Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng rong của khách du lịch quốc tế tại Quận 1, TP.HCM – Thực trạng và giải pháp khắc phục (2019). Tạp chí khoa học trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Số 10, ISSN: 2615-9686, Tr 43-52 – Tác giả chính.
 • Yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến ý định lựa chọn khách sạn thương hiệu quốc tế (2019). Tạp chí Du lịch Việt nam. Số tháng 03/2019-ISSN 0866-7373 – Tác giả chính.
 • The Impact of Leadership Styles on the Engagement of Cadres, Lecturers and Staff at Public Universities – Evidence from Vietnam (2019). Journal of Asian Finance, Economics and Business. Vol 6 No1 (2019) 273-280 273 – Co-author.
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên du lịch các trường đại học tại TP.HCM (2018). Kỷ yếu hội thảo khoa học-Khởi tạo doanh nghiệp cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. Trường Đại học Saigon, ngày 18 tháng 12 năm 2018.
 • Ảnh hưởng của mối quan hệ lãnh đạo-nhân viên và năng lực tâm lý đến kết quả công việc của nhân viên-Trường hợp nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành tại TP.HCM (2018). Kỷ yếu hội thảo khoa học-Liên kết doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch-Khách sạn, Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM, ngày 19/5/2018 – Đồng tác giả.
 • Quan hệ giữa chất lượng cảm nhận, cảm xúc tích cực và quyết định lựa chọn nhà hàng tiệc cưới tại TP. HCM (2018) Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 09 tháng 3/2018, 9685-Năm thứ 51, ISSN 0866-7120, Tr 73-76 – Tác giả chính.
 • Kiểm định giá trị thương hiệu Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (2016). Tạp chí khoa học- Đại học Quốc tế Hồng Bàng, số 06, ISSN: 2354-0613, Tr 73-79 – Đồng tác giả.

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172