TS. Mai Thị Trúc Ngân

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Kinh Tế & Quản Lý, Luật, Trưởng ngành Tài chính Ngân hàng
 • Email: nganmtt@hiu.vn

Học vấn


 • Tiến sĩ Kinh Tế, Trường ĐH Kinh tế TP. HCM, (1999-2003)
 • Thạc sĩ Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế TP. HCM, (1994-1996)
 • Cử nhân Tài Chính-Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM, (1977-1981)

Nghề nghiệp


 • Phó Trưởng Khoa Kinh tế – Quản lý – Luật, Trưởng Ngành Tài chính Ngân hàng, Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (từ 03/2020 đến nay).
 • Phó Viện Trưởng Viện Kinh doanh và Quản lý, Trưởng Ngành Tài chính Ngân hàng, Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (từ 07/2017-03/2020).
 • Trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng – Kế toán Kiểm toán, Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2015-2017).
 • Trưởng Khoa Kế toán Kiểm toán, Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2012-2015).
 • Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Trưởng Phòng Thanh tra Đào tạo, Trường ĐH Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh, (1981-2008).

Nghiên cứu


 • Lý thuyết Tài chính, tiền tệ, ngân hàng; Phương pháp NC khoa học; Kế toán Tài Chính, Kế toán Thương mại.
 • Đề tài cấp Bộ: “Vai trò tín dụng Ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế các tỉnh Nam Bộ” (2000 – 2002), thành viên.
 • Đề tài cấp Trường: “Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Viện Kinh doanh & Quản lý, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, 2019, Chủ nhiệm đề tài.
 • Giáo trình “Kế toán Tài Chính”, 2012, thành viên.

Giảng dạy


 • Đại học: Lý thuyết Tài chính, tiền tệ, ngân hàng; Phương pháp NC khoa học; Kế toán Tài Chính, Kế toán Thương mại …
 • Sau Đại học: Lý thuyết Tài chính, tiền tệ, ngân hàng, Phương pháp NCKH trong kinh doanh, các chuyên đề hướng dẫn viết đề cương luận văn, Luận văn.

Sở thích


 • Bóng bàn, cờ tướng.

Công bố


Sách:

 • Kế toán doanh nghiệp (2010), NXB Thống kê
 • Kế toán Tài chính (2012, 2013), NXB Tài Chính

Tạp chí:

No.

Publication

Year

Journal/Conferences

1 Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của SV khối Kinh tế Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng 2020 Tạp chí Giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo số 472, tháng 2/2020.
2 Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của SV Viện Kinh doanh và Quản lý, ĐH Quốc tế Hồng Bàng 2019 Tạp chí Khoa học ĐH Quốc tế Hồng Bàng số 10, tháng 12/ 2019.
3 Kiểm soát chống chuyển giá ở các DN có vốn đầu tư nước ngoài tại TP. HCM 2015 Tạp chí Khoa Học ĐH Quốc tế Hồng Bàng, số 3, tháng 9/2015
4 Bảo hiểm tiền gửi với mức tiền thu hút vốn huy động 2005 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 03, 2005
5 Mở rộng tín dụng trung, dài hạn, thúc đẩy sự nghiệp CNH- HĐH 2004 Tạp chí Cộng sản, số 15 tháng 8/2004
6 Củng cố các hoạt hoạt động của công ty cho thuê Tài chính 2003 Tạp chí Phát triển kinh tế, số 152 tháng 6/2003
7 Quỹ hỗ trợ phát triển, một kênh dẫn vốn hiệu quả 2003 Tạp chí khoa học đào tạo Ngân hàng, số 2/2003
8 Để vốn tín dụng ưu đãi thực sự thực sự phục vụ phát triển nông nghiệp TP. HCM 2002 Tạp chí Ngân hàng chuyên đề 2002
9 Nguồn vốn hình thành để cho vay trung dài hạn của các NHTM Việt Nam 1999 Tạp chí Ngân hàng số 6, 1999

Hội thảo:

 • Đẩy mạnh hoạt động Tài chính vi mô ở Việt Nam”, Hội thảo ở ĐH Ngân hàng TP. HCM, 2018
 • Nâng cao chất lượng đào tạo Sau ĐH ở ĐH Quốc tế Hồng Bàng”, tháng 12, 2014, Hội thảo ở ĐH Quốc tế Hồng Bàng
 • Lưu ý một số quy định của chuẩn mực kế toán Thuế thu nhập DN, VAS 17”, Hội thảo ở Hội Kế toán TP. HCM, tháng 8/2008

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172