TS. Phạm Duy Hiếu

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Email: hieupd@hiu.vn

Học vấn


 • Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Washington, Hoa Kỳ (2002-2004)
 • Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Đại học Mở Tp HCM, Việt Nam, (1996-2000)
 • Kỹ sư Điện Tự động hóa, Đại học Bách khoa TPHCM, Việt Nam (1976-1981)

Nghề nghiệp


 • Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2013 – nay)
 • Phó Trưởng Phòng QLSĐH và NCKH, Đại học Công nghiệp Tp HCM, (2012-2013)
 • Trưởng Khoa Quản trị Marketing, Đại học Công nghiệp Tp HCM, (2011-2012)
 • Viện Trưởng Viện Phát triển Kinh tế & Công nghiệp, Đại học Công nghiệp Tp HCM, (2009-2011)
 • Phó Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Công nghiệp Tp HCM, (2006-2009)
 • Chủ tịch HĐQT Công ty VIETUSA, (2000-2005)
 • Trưởng Phòng Tư vấn quản lý, Tập Đoàn APAVE Vietnam & South East Asia, (1999-2000)
 • Phó Giám Đốc Kỹ thuật dự án quản lý chất lượng, Công ty Biti’s, (1998-1999)
 • Cán bộ quản lý hệ thống điện, Công Ty liên doanh Khu Chế Xuất Tân Thuận, (1995-1998)
 • Cán bộ quản lý Trung Tâm đào tạo, Công Ty Xây lắp điện 2, Bộ Năng Lượng, (1994-1995)
 • Phó Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện, Công Ty SEAREFICO, Bộ Thủy Sản, (1987-1994)
 • Cán bộ quản lý sản xuất, Xí nghiệp Liên hợp Z751, Bộ Quốc Phòng, (1981-1987)

Nghiên cứu


 • Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, Điều độ sản xuất
 • Chiến lược kinh doanh, Phát triển kinh tế công nghiệp, Chính sách phát triển kinh tế
 • Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: “Nghiên cứu và đề xuất mô hình hệ thống thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của Tp Hồ Chí Minh tại các tỉnh Đông Nam Bộ” Số: 66.12RD/HĐ-KHCN ngày 19 tháng 3 năm 2012 Bộ Công Thương (2012-2013)

Giảng dạy


 • Đại học: Quản trị chiến lược, Phân tích hoạt động kinh doanh, Problem solving
 • Sau Đại học: Quản trị chiến lược, Phương pháp nghiên cứu khoa học

Sở thích


 • Áp dụng tự động hóa, A.I trong công nghiệp
 • Nghiên cứu sáng chế

Công bố


Tạp chí:

 • Phạm Duy Hiếu, Thái Ngọc Sáng (2018), Chính sách và sự phát triển kinh tế quốc gia:Việt Nam và sự tham gia CPTPP, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, số 40 (50), tháng 5-6/2016, ISSN 1859-428 X, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, trang 8-12.
 • Chính sách phát triển đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, Trường Đại học Kinh tế-Tài chính TP Hồ Chí Minh, Số 39(49) tháng 3-4 năm 2018. (tr 15-23, 29).
 • Quỹ đầu tư mạo hiểm: Nguồn tài chính đổi mới công nghệ ngành cơ khí nông nghiệp, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, Trường Đại học Kinh tế-Tài chính TP Hồ Chí Minh, Số 33(43) tháng 3-4 năm 2017. (tr 43-49).
 • Hoạt động chuyển giao công nghệ tại Australia – Vấn đề đặt ra cho Việt Nam, Trong “Tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ: Kinh nghiệm của Australia và đề xuất cho Việt Nam”, Sách chuyên khảo. Trẩn Văn Hải Chủ biên. Nhà Xuất Bản Thế giới, Q1-2017, Hà Nội. (tr 199-207).
 • Phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm và khởi nghiệp tại Việt Nam, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, Trường Đại học Kinh tế-Tài chính TP Hồ Chí Minh, Số 29 (39) tháng 7-8 năm 2016. (tr 75-78, 97).
 • Giữ vững, phát triển các làng nghề truyền thống và mô hình cụm công nghiệp, Tạp chí Thương Mại, Bộ Công Thương, Số 31 năm 2011.(tr 6-8).
 • Một số biện pháp phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre, Tạp chí Thương Mại, Bộ Công Thương, Số 11 năm 2011.(tr 3-5).
 • Clean farming: a good choice to enhance the efficiency of cashew products, Economic development, June 2010 (tr 19-23).
 • Định hướng phát triển ngành dệt may Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế, Tạp chí Thương Mại, Bộ Công Thương, Số 18 (tr 16-17) và 19 (tr 10-11) năm 2010.
 • Vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề và giải pháp, Tạp chí Thương Mại, Bộ Công Thương, Số 31 năm 2010. (tr 5-6, 9).
 • Công nghiệp phụ trợ và sự phát triển nền kinh tế Việt Nam, Tạp chí Thương Mại, Bộ Công Thương, Số 20 năm 2009. (tr 7-8).
 • Hàng rào kỹ thuật và thương mại quốc tế, Tạp chí Công nghiệp, Bộ Công Thương, T1+2 năm 2008. (tr 22-23).

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172