Các bộ môn – Khoa Xét nghiệm Y học

Bộ môn Hóa Sinh được thành lập và trực thuộc Khoa Xét nghiệm Y học, Trường ĐHQT Hồng Bàng từ năm 2008.

Bộ môn Hóa Sinh chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần lý thuyết và thực hành liên quan đến lĩnh vực xét nghiệm hóa sinh cho các đối tượng trung cấp, cao đẳng, đại học hệ chính qui và liên thông chuyên ngành xét nghiệm. Hiện nay đảm nhiệm giảng dạy học phần Xét nghiệm cơ bản – chuyên khoa 1 cho đối tượng học viên chuyên khoa cấp 1 ngành xét nghiệm.

Thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia các hội thảo khoa học do Khoa và Trường tổ chức, tham dự các hội thảo khoa học về xét nghiệm cận lâm sàng do các đơn vị y tế trong và ngoài nước tổ chức. Hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học. Đã có 2 đề tài nghiên cứu được nghiệm thu và công bố trên Tạp chí khoa học Hồng Bàng, ngoài ra còn 2 đề tài khác đã hoàn thành và sắp được công bố.

Trưởng Bộ môn Hóa Sinh

Nhân sự Bộ môn Hóa sinh

Thạc Sĩ Nguyễn Văn Trung

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM năm 2002
 • Tốt nghiệp  Thạc sĩ Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên chuyên ngành – Hóa Sinh  năm 2008

Tiến Sĩ Nguyễn Chí Thanh

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa – Trường Đại học Y dược Cần thơ năm 2008
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học – Trường Đại Học Y dược TPHCM năm 2011
 • Tốt nghiệp Tiến sĩ Y học – Trường Đại học Y dược TPHCM năm 2018

Thạc Sĩ Vũ Hồng Hải

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2009
 • Tốt nghiệp  Thạc sĩ Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên chuyên ngành Sinh học – 2014

Thạc Sĩ Lê Phan Vi Na

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng khoa Kỹ Thuật  Xét Nghiệm Y Học năm 2012
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Đại Học Khoa Học Tự Tự Nhiện -TP.HCM chuyên ngành Sinh học năm 2016

Thạc Sĩ Nguyễn Ngọc Minh Thư

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2013
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên chuyên ngành Sinh học năm 2016

Cử nhân Thân Thị Tuyết Trinh

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm năm 2008

Cử nhân Nguyễn Thị Bảo Minh

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2014
 • Hiện đang là học viên sau đại học trường Đại học Y dược TP.HCM

Cử nhân Huỳnh Quốc Tải

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Trường Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2017
 • Hiện nay đang là học viên sau đại học trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

Media

Bộ môn Vi Sinh được thành lập từ năm 2008 là đơn vị thuộc khoa Xét Nghiệm Y Học Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng.

Hiện nay, Bộ môn Vi Sinh có nhiệm vụ đảm trách giảng dạy chương trình bậc Đại Học (hệ chính qui, liên thông) và Chuyên Khoa 1 ngành Xét Nghiệm Y Học.

Đội ngũ giảng viên của bộ môn có trình độ chuyên môn, luôn trách nhiệm, tâm huyết với nghề, không ngừng cố gắng đổi mới phương pháp và chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong những năm qua.

Bộ môn được phân công giảng dạy các học phần lý thuyết và thực hành liên quan đến lĩnh vực xét nghiệm Vi Sinh. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được trang bị các kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc trong môi trường bệnh viện. Có thể làm chủ kiến thức chuyên ngành vi sinh, đảm nhiệm công việc liên quan đến vi sinh vật của Kỹ thuật viên xét nghiệm.

Trưởng bộ môn Vi sinh

Nhân sự Bộ môn Vi Sinh

Thạc Sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Trường Đại học Mở Bán Công TPHCM chuyên ngành Công Nghệ Sinh học môi trường năm 2004
 • Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên chuyên ngành  Sinh Học năm 2005
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên ngành Sinh Học năm 2008

Tiến Sĩ Nguyễn Phú Hải

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Cử nhân Sinh học phân tử – Trường Đại học Đại học Rennes 1 năm 2008
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Hóa sinh – Trường Đại học Đại học Rennes 1 năm 2010
 • Tốt nghiệp Tiến sĩ – Sinh học phân tử và tế bào – Đại học Bretagne Occidental, Pháp năm 2014

Thạc Sĩ Võ Thị Trinh

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Trường Đại  Đại học Sư phạm TP. HCM., chuyên ngành  Sinh học năm 2006
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM, chuyên ngành Vi sinh học năm 2011

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2015
 • Tốt nghiệp thạc sĩ Xét nghiệm – Đại học Y dược TP HCM năm 2020

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2014
 • Tốt nghiệp thạc sĩ Sinh học – Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM năm 2021

Media

Bộ môn Huyết Học được thành lập và thuộc khoa Xét Nghiệm Y Học từ năm 2008. Trong thời gian qua bộ môn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, không ngừng nâng cao, cải tiến các phương pháp dạy và học, lấy sinh viên làm trọng tâm để sinh viên ra trường có kiến thức tốt và tay nghề giỏi.

Trong công tác đào tạo, bộ môn được phân công giảng dạy các học phần lý thuyết và thực hành liên quan đến lĩnh vực xét nghiệm Huyết Học cho các đối tượng trung cấp, cao đẳng, đại học hệ chính qui và liên thông chuyên ngành xét nghiệm. Hiện nay bộ môn còn đảm nhiệm giảng dạy học phần Xét nghiệm cơ bản – chuyên khoa 1 cho đối tượng học viên chuyên khoa cấp 1 ngành xét nghiệm.

Trưởng Bộ môn Huyết học

Nhân sự Bộ môn Huyết Học

PGS.TS Hà Thị Anh

Chức vụ: Phó Khoa Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, trưởng bộ môn Huyết học

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Đại học  Ngành học: Bác sĩ. Năm 1978.  Nơi đào tạo: Trường Đại Học Y Dược TP. HCM 
 • Tốt nghiệp Tiến Sĩ chuyên  Ngành học: Huyết Học. Năm 2007 – Trường Đại học Y Hà Nội

Cử nhân Vũ Thị Hải Yến

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2012

Cử nhân Nguyễn Cẩm Hoàng

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2010

Thạc Sĩ Lâm Thái Lan Anh

Học vấn:

 • Tốt nghiệp Trường Đại học The University of West of England năm 2016 chuyên ngành Biological Sciences
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ trường University of the West of England năm 2017 chuyên ngành Biomedical Sciences

Cử nhân Phùng Vạn An

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2012
 • Hiện đang là học viên sau đại học trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM

Cử nhân Huỳnh Thị Thu Thảo

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2014

Cử nhân Nuyễn Anh Xuân

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2013

Cử nhân Ngô Thị Saly

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học quốc Tế Hồng Bàng năm 2017

Media

Cũng như các bộ môn khác, bộ môn Ký sinh được thành lập và trực thuộc Khoa Xét nghiệm Y học, Trường ĐHQT Hồng Bàng từ năm 2008.
Hiện tại bộ môn đang giảng dạy liên quan đến lĩnh vực xét nghiệm ký sinh trùng cho các đối tượng cao đẳng, đại học hệ chính qui và liên thông chuyên ngành xét nghiệm; giảng dạy học phần Xét nghiệm cơ bản – chuyên khoa 1 cho đối tượng học viên chuyên khoa cấp 1 ngành xét nghiệm.
Khi học tập tại bộ môn Ký sinh trùng các em được giảng viên tận tình hướng dẫn về thao tác, rèn luyện các kỹ thuật chẩn đoán các bệnh phẩm nhiễm ký sinh trùng, vi nấm với độ đa dạng và phong phú các mẫu thử, tiêu bản, giáo cụ trực quan và hơn 7000 tiêu bản mẫu các loại. Bộ môn được trang bị kính hiển vi quang học hiện đại, đầy đủ cho sinh viên thực tập. Biết được ưu khuyết điểm của các phương pháp và chọn lựa cho phù hợp với điều kiện của các phòng xét nghiệm, loại ký sinh trùng.
Các giảng viên của Bộ môn thường xuyên thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia các hội thảo khoa học do Khoa và Trường tổ chức.

Trưởng Bộ môn Ký Sinh

Cử nhân Nguyễn Thị Hiện

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm Trường Đại học Y Dược 1991

Thạc Sĩ Trần Thụy Nhật Anh

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học Quốc Tế Hồng bàng năm 2015
 • Tốt nghiệp Thạc Sĩ Xét Nghiệm – Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2019

Cử nhân Đặng Thị Ngọc Hân

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2012

Cử nhân Nguyễn Bích Duyên

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2013

Cử nhân Huỳnh Thị Kim Tân

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học Quốc Tế Hồng bàng năm 2015

Cử nhân Nguyễn Thanh Nhật

Học vấn:

 • Tốt nghiệp cử nhân Xét nghiệm – Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng năm  2018

Media

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172