Lịch ôn thi


Khoa Y sẽ tiến hành tổ chức ôn thi cho các lớp đã học trong học kỳ I

Môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch

Thời gian: 18.00 – 21.00, ngày 17 tháng 05 năm 2020

Hình thức: Online trên istudy

Môn Giải phẫu (thông báo sau)

Môn Bệnh học (thông báo sau)

Thông tin chi tiết liên lạc với Thư ký Khoa

Trân trọng

 Lượt xem: 125

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172