Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Quyết định Số 2144/QĐ-BKHCN


Cập nhật lần cuối vào 03/06/2020

Thông báo của Bộ KH&CN về việc: Chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 2144/QĐ-BKHCN ngày 31/7/2019)

  • Tên nhiệm vụ: Đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất khoai lang bền vững theo chuỗi giá trị tại vùng Bắc Trung Bộ” để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (Phụ lục kèm theo – File QD_2144.pdf)
  • Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Phụ lục Thông tư_08_2017_TT_BKHCN.rar).
  • Nơi nhận hồ sơVăn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Thời gian nộp Hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 30/09/2019, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2019.
  • Biểu mẫu: xin xem theo hướng dẫn của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ và tham khảo Phụ lục Thông Tư này (Phụ lục Thông tư_08_2017_TT_BKHCN.rar)

Phòng Quản lý Khoa học.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172