Xác thực 2 bước qua ứng dụng Microsoft Authenticator


Cập nhật lần cuối vào 23/04/2024

XÁC THỰC QUA ỨNG DỤNG AUTHENTICATOR TRÊN MÁY TÍNH & ĐIỆN THOẠI

Bước 1: Mở trình duyệt trên máy tính, truy cập vào website Office.com, click chọn Đăng nhập.

Bước 2: Tại cửa sổ đăng nhập, nhập email –password đã được cấp. Sau đó nhấn Next.

Bước 3: Tại cửa sổ “Keep your account secure”, nhấn NextNext. Trang web dẫn đến mục scan the QR code.Bước 4: Trên điện thoại , truy cập vào App Store (iOS) hoặc CH Play (Android). Tìm từ khóa “Microsoft Authenticator”, cài đặt ứng dụng. Mở ứng dụng trên điện thoại, tắt chia sẻ dữ liệu – chọn Chấp nhận. Tiếp tục chọn “Bỏ qua”.

Bước 5: Tại giao diện chính, chọn dấu + để thêm tài khoản.Chọn tiếp mục “Tài
khoản cơ quan hoặc trường học
”. Chọn Quét mã QR. Cho phép ứng dụng truy cập camera. Sau đó Scan mã QR code đang xuất hiện trên website (bước 3). Chọn “Cho phép gửi thông báo”.

Bước 6: Sau khi Scan QR code, click Next trên máy tính. Trang web sẽ gửi yêu cầu đăng nhập về điện thoại. Chọn “Chấp nhận” trên ứng dụng điện thoại.


Click Next

Click Next.

Sau khi đăng nhập thành công, chọn Yes.

Đã hoàn thành xong việc thiết lập xác thực 2 bước qua ứng dụng Microsoft Authenticator


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172