Thông báo số 80/TB-HIU ngày 20/02/2024 Vv tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2023-2024 (đợt bổ sung đối với sinh viên chưa tham gia BHYT).

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172