Danh sách Hội nghị, Hội thảo Quốc tế năm 2019 – của Viện Huyết Học – Truyền Máu TW


DANH SÁCH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2019 – CỦA VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TW

Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương thông tin đến các đối tượng liên quan về việc DANH SÁCH HỘI NGHỊ – HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2O19, như sau:
Link tham khảo: DANH SÁCH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2019 – CỦA VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TW

File đính kèm: DANH SÁCH HỘI NGHỊ–HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2019_BoYTe.xlsx

 Lượt xem: 73

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172