Hội thảo Quốc gia “Sự hài lòng của người dân với các dịch vụ giáo dục: kinh nghiệm thế giới và Việt Nam” của trường ĐHSP Huế – dự kiến 24/11/2019


Phòng Quản lý Khoa học kính gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Trường Đại học Sư phạm Huế về việc: Tổ chức Hội thảo Quốc gia “Sự hài lòng của người dân với các dịch vụ giáo dục: Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam”
1. Nội dung của Hội thảo:
* Những vấn đề lý luận về đánh giá sự hài lòng của người dân với các dịch vụ giáo dục;
* Công cụ, mô hình đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục;
* Thực trạng đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục;
* Mô hình vận dụng kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục trong việc nâng cao chất lượng đào tạo;
* Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng đáp ứng sự hài lòng của người dân.
2. Đối tượng tham gia:
* Giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục các Trường Đại học.
* Các nhà khoa học ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu giáo dục.
* Những người quan tâm đến chủ đề của hội thảo.
3. Thời gian và địa điểm:
Thời gian dự kiến: ngày 24/11/2019
Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 34 Lê Lợi, Thành phố Huế.
4. Thể lệ gửi bài tham dự:
* Bài viết chưa gửi đăng ở bất kỳ tạp chí nào.
* Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh không quá 10 dòng. Tài liệu tham khảo và nguồn trích dẫn trình bày theo quy định của công trình khoa học.
* Bài viết được đánh máy vi tính, dài không quá 9 trang A4.
* Tác giả nộp file bài viết và đăng ký tham dự cho Ban biên tập qua email: hoinghidhsphue@gmail.com trước ngày 15/10/2019.
5. Thông tin liên hệ:
– TS. Đinh Thị Hồng Vân – Trường Đại học Sư Phạm Huế – ĐT: 0793 513 579
– ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh – Trường Đại học Sư Phạm Huế – ĐT: 0934 710 579

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 100

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172