Sở KH&CN Đăk Nông: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021


Cập nhật lần cuối vào 17/06/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Đăk Nông: về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại công văn số 4570/UBND-KGVX, ngày 24/9/2019 về việc thông báo, kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông thông báo mời các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN và các nhà khoa học trong tỉnh đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia nêu trên (gửi kèm Công văn 4570/UBND-KGVX, ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh và Công văn 2854/BKHCNVP, ngày 12/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ như file đính kèm bên dưới (*))

Phiếu đề xuất (có mẫu đính kèm) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, số 02 Phan Kế Bính, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 30/10/2019.

Tải file đính kèm(*)Tại đây

Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) – trân trọng thông báo


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172