Khoa Y – Thông báo

Sinh lý bệnh & Miễn dịch – Lịch giảng Lớp DS20LC1-DS3

Lịch giảng (19/7/2020-23/8/2020 – Chủ nhật) Môn: Sinh lý bệnh – Miễn dịch Lớp: DS20LC1-DS3 Mã học phần: 192230035417 STT Giảng viên Ngày/tháng/năm Tiết Phòng học 1 BSCK2. Phan Huỳnh Read More…

Sinh lý bệnh & Miễn dịch – Lịch giảng Lớp DS20LC1-DS2

Lịch giảng (16/7/2020-3/9/2020 – Thứ 5) Môn: Sinh lý bệnh – Miễn dịch Lớp: DS20LC1-DS2 Mã học phần: 192230035416 STT Giảng viên Ngày/tháng/năm Tiết Phòng học 1 TS. Phạm Văn Read More…

Sinh lý bệnh & Miễn dịch – Lịch giảng Lớp DS20LC1-DS1

Lịch giảng (14/7/2020-1/9/2020 – Thứ 3) Môn: Sinh lý bệnh – Miễn dịch Lớp: DS20LC1-DS1 Mã học phần: 192230035415 STT Giảng viên Ngày/tháng/năm Tiết Phòng học 1 TS. Phạm Văn Read More…

Sinh lý bệnh & Miễn dịch – Lịch giảng Lớp ​XN19LT1-XN1

Lịch giảng (22/06/2020 – 15/07/2020) Môn: Sinh lý bệnh – Miễn dịch Lớp: ​XN19LT1-XN1 Mã học phần: ​192240035405 Giảng Viên Thời gian Tiết Phòng TS. Phạm Văn Hậu 22/6/2020 ​13-16 Read More…

Sinh lý bệnh & Miễn dịch – Lịch giảng Lớp DD18LT1-DK1

Lịch giảng (20/06/2020 – 05/09/2020) Môn: Sinh lý bệnh – Miễn dịch Lớp: DD18LT1-DK1 Mã học phần: 1922403075101 Giảng viên Thời gian Tiết Phòng TS. Phạm Văn Hậu 20/6/2020 4 Read More…

Sinh lý bệnh & Miễn dịch – Lịch giảng Lớp DS19LC2-DS4

Lịch giảng (14/06/2020 – 19/07/2020) Môn: Sinh lý bệnh – Miễn dịch Lớp: DS19LC2-DS4 Mã học phần: 192230035410 STT Giảng Viên Thời gian  Tiết Phòng 1 TS. Phạm Văn Hậu Read More…

Sinh lý bệnh & Miễn dịch – Lịch giảng Lớp DD19LC2-DK1

Lịch giảng (12/06/2020 – 31/07/2020) Môn: Sinh lý bệnh – Miễn dịch Lớp: DD19LC2-DK1 Mã học phần: 192230035408 STT Giảng viên Thời gian  Tiết Phòng 1 TS. Phạm Văn Hậu Read More…

Giải phẫu học – Lịch giảng Lớp OS19DHB- OS1,2

Lớp : OS19DHB-OS1 và OS2 Thời gian: 07/05/2020 đến 25/06/2020 Bài Tên bài giảng Số tiết Tổ: 5+6 P.HT3 RHM Thời gian GV phụ trách 1 Giải phẫu hệ thần Read More…

Sinh lý bệnh & Miễn dịch – Kiểm tra cuối kỳ (Các lớp học trong HK1)

Sáng thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020, các lớp học Sinh lý bệnh – Miễn dịch trong học kỳ 1, năm học 2019-2020 với mã học phần dưới Read More…

Lịch ôn thi

Khoa Y sẽ tiến hành tổ chức ôn thi cho các lớp đã học trong học kỳ I Môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch Thời gian: 18.00 – 21.00, Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172