QLKH_Tin mới nhận

Sở KH&CN Tỉnh Bình Dương: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2021

 Lượt xem: 171

Sở KH&CN Tp.Hồ Chí Minh: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2021

 Lượt xem: 95

Sở KH&CN Cà Mau: Thông báo về việc nộp hồ sơ thuyết minh đề cương nhiệm vụ KH&VN cấp tỉnh bổ sung thực hiện từ năm 2021

 Lượt xem: 237

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh : Thư mời viết bài tham dự hội thảo “Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh phát triển mới”

 Lượt xem: 193

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 1569/QĐ-BKHCN)

 Lượt xem: 107

Sở KH&CN Tỉnh Bình Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1, lần 2)

 Lượt xem: 50

Sở KH&CN Bình Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1, lần 2)

 Lượt xem: 91

Hội thảo quốc gia: một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông

 Lượt xem: 410

Sở KH&CN Đồng Tháp: thông báo Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức/ cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 Lượt xem: 77

Sở KH&CN Tỉnh Long An: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 (lần 2)

 Lượt xem: 176

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172