QLKH_Tin mới nhận

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh : Thư mời viết bài tham dự hội thảo “Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh phát triển mới”

 Lượt xem: 110

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 1569/QĐ-BKHCN)

 Lượt xem: 84

Sở KH&CN Tỉnh Bình Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1, lần 2)

 Lượt xem: 24

Sở KH&CN Bình Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1, lần 2)

 Lượt xem: 67

Hội thảo quốc gia: một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông

 Lượt xem: 300

Sở KH&CN Đồng Tháp: thông báo Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức/ cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 Lượt xem: 53

Sở KH&CN Tỉnh Long An: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 (lần 2)

 Lượt xem: 123

Sở KH&CN Khánh Hòa: Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

 Lượt xem: 327

Sở KH&CN Khánh Hòa: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021

 Lượt xem: 58

Sở KH&CN Bình Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 (đợt 1)

 Lượt xem: 198

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172