Thông báo – Tin tức QHQT (K.KHXH)

Bán kết cuộc thi HIU Startup 2022

Chúc mừng bạn Đoạn Yên Khuyên, sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế khoá 2019 đã xuất sắc lọt vào vòng bán kết cuộc thi HIU Startup 2022 với tên […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172