Bộ NN&PTNT: Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp năm 2020 theo Quyết định số 1137/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/03/2020


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020 theo Quyết định số 1137/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, cụ thể như sau:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thuỷ sản đặc sản địa phương cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020 thực hiện theo Phương thức Tuyển chọn ban hành kèm theo Quyết định số 1137/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cụ thể như sau:

1. Các Đề tài được tuyển chọn:
Giống cây trồng nông nghiệp:
1. Đề tài: Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen Sầu riêng bản địa – Thời gian thực hiện: 2020 – 2024
2. Đề tài: Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen Tiêu Phú Quốc – Thời gian thực hiện: 2020 – 2024
Giống cây trồng Lâm nghiệp:
3. Đề tài: Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen cây Sâm lai châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus) vùng Tây Bắc – Thời gian thực hiện: 2020 – 2024
Giống thủy sản:
4. Đề tài: Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen cua Cà ra (Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853) – Thời gian thực hiện: 2020 – 2023
5. Đề tài: Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen cá Bè vẫu (Caranx ignobilis Forsskal, 1775) – Thời gian thực hiện: 2020 – 2022

2. Hồ sơ được chuẩn bị theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Nơi nộp hồ sơ: Phòng 101, Nhà A9, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

4. Thời gian nhận hồ sơ
: Trước 16 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2020. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của văn thư Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (trường hợp nộp trực tiếp).

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 81

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172