ThS. Bùi Thanh Phong – BM Sinh Học Phân Tử


Thông tin chung


 • Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
 • Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Sinh học Phân Tử, Khoa Dược
 • Email: phongbt@hiu.vn

Quá trình đào tạo


 • Tốt nghiệp chuyên ngành Sinh học, , Đại Học Sư Phạm TP.HCM, 2008
 • Thạc sỹ chuyên ngành: Công Nghệ Sinh Học, Đại Học Bách Khoa TP.HCM, 2016

Quá trình công tác


 • 12012 – 2015, Giảng viên khoa Dược, Trường Cao Đẳng Miền Nam
 • 2/2016 – nay, Giảng viên khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Nghiên cứu khoa học


 1. Khảo sát tác dụng kháng khuẩn của các cao chiết từ cây thuốc thượng (Phaeanthus vietnamensis Ban), 2015, Tạp chí Y Học TP.HCM
 2. Tác dụng gây độc tế bào ung thư của cao chiết từ cây thuốc thượng (Phaeanthus vietnamensis Ban) – Annonaceae, 2016, Tạp chí Y Học TP.HCM
 3. Khảo sát thành phần alkaloid và tác dụng sinh học của cây thuốc thượng (Phaeanthus vietnamensis Ban), 2017, Tạp chí Y Học TP.HCM

 

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172