ThS. Lưu Lệ Khanh – BM Hóa Phân Tích


Thông tin chung


  • Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
  • Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
  • Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hóa phân tích, Khoa Dược
  • Email: khanhll@hiu.vn

Quá trình đào tạo 


  • Dược sĩ đại học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
  • Thạc sỹ chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc – Độc chất, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 2019

Quá trình công tác


  • 1998 – 2018, Kỹ thuật viên, Đại học Y dược TP HCM
  • 2015 – nay, Giảng viên, Đại học Quốc Tế Hồng Bàng

Nghiên cứu khoa học


  • Xây dựng quy trình định lượng sắc tố đỏ trong Hồng hoa bằng phương pháp quang phổ tử ngoại khả kiến, 2019, Tạp chí Y học TP.Hồ Chí Minh

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172