TS. Nguyễn Thành Trung


Trưởng Bộ môn CNTT, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Trường tốt nghiệp: Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM
  • Đơn vị: Bộ môn CNTT, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn CNTT, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
  • Email: trungnt@hiu.vn

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172