Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế

Quản lý khoa học

Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác Quốc tế là đơn vị tham mưu trực tiếp cho Ban Giám hiệu Nhà trường trong các hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế để đưa ra định hướng phù hợp. Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển hoạt động QLKH, HTQT dài hạn, trung hạn kế hoạch hàng năm của Nhà trường. Cùng với các hoạt động điều phối sử dụng hiệu quả nguồn lực cho việc đầu phát triển hoạt động KHCN, HTQT của Nhà trường.

Hợp tác quốc tế

Vào năm 1999, Ban lãnh đạo trường nhận ra tầm quan trọng của hội nhập Quốc tế, mở rộng hợp tác với các trường xung quanh khu vực và cũng như ngoài nước trong bối cảnh một thế giới hoà bình, hợp tác và cùng phát triển như ngày nay. Từ đó, Hội đồng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã thống nhất ý kiến cho thành lập nên phòng Hợp tác Quốc tế. Ngày nay nhiều trường Đại học trên thế giới mong muốn được làm việc và kết nối với nhau để hỗ trợ nhau trong việc giảng dạy, giao lưu văn hoá và giao lưu giữa các sinh viên với nhau. 

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172